phat-trien-nang-khieu-cho-be

Phát triển năng khiếu cho bé: Bố mẹ cần hiểu đúng!

Việc phát hiện và phát triển năng khiếu cho trẻ không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên cần có sự nhìn nhận đúng đắn để có những định hướng đúng phù hợp cho sự phát triển của trẻ.Trong các chương trình giáo dục hiện nay, việc chỉ chú trọng đến các môn học văn hóa…