Là gia sư dạy Toán, Hoá và Tiếng Anh cấp 2, 3 và Toán luyện thi đại học. Có kinh nghiệm dạy Toán, Hoá, Anh có thể luyện thi đại học khối D07, đặc biệt đã từng dạy thi Học Sinh Giỏi môn Hoá từ lớp 8-12.