Lớp mới / New job Mô tả / Job description Học phí / Tuition fee Nhận lớp / Apply this Job
SEAMI TP_Piano_2.4_19.00Thông tin lớp: lớp tại cơ sở mới của SEAMI: 553/18C Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú. Hiện có 2 học viên học từ cơ bản
Thời gian: Tối thứ 2 và tối thứ 4-từ 19h00-20h00
Mức lương: 200.000/ giờ
200,000 đĐã có tài khoản
Have an account
Không có tài khoản
Not have an account
SEAMI TB_Guitar_7.CN_16.00Lớp học tại cơ sở Tân Bình của SEAMI: 31/09 Nguyễn Đình Khơi, P.4, Q. Tân Bình
Thời gian: Thứ 7+CN, 16h00-17h00
Mức lương: 150.000/ giờ
Bắt đầu vào thứ 7 này: 07/12/2019
150,000 đĐã có tài khoản
Have an account
Không có tài khoản
Not have an account
SEAMI TB_UKulele_Thứ 3-19h00 và thứ 7-09h00Lớp chỉ có 2 học viên nhỏ (6t-7t) mới bắt đầu học ukulele
Địa điểm: Cơ sở 31/09 Nguyễn Đình Khơi, P.4, Q. Tân Bình của SEAMI
Thời gian: Tối thứ 3 lúc 19h00 và sáng thứ 7 lúc 09h00
Mức lương 150.000/ giờ
150,000 đĐã có tài khoản
Have an account
Không có tài khoản
Not have an account

SEAMI TP_Piano_2.4_19.00

Học phí / Tuition fee: 200,000 đ
Mô tả / Job description
Thông tin lớp: lớp tại cơ sở mới của SEAMI: 553/18C Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú. Hiện có 2 học viên học từ cơ bản
Thời gian: Tối thứ 2 và tối thứ 4-từ 19h00-20h00
Mức lương: 200.000/ giờ
Đã có tài khoản / Have an account Apply
Chưa có tài khoản / Not have an account Apply

SEAMI TB_Guitar_7.CN_16.00

Học phí / Tuition fee: 150,000 đ
Mô tả / Job description
Lớp học tại cơ sở Tân Bình của SEAMI: 31/09 Nguyễn Đình Khơi, P.4, Q. Tân Bình
Thời gian: Thứ 7+CN, 16h00-17h00
Mức lương: 150.000/ giờ
Bắt đầu vào thứ 7 này: 07/12/2019
Đã có tài khoản / Have an account Apply
Chưa có tài khoản / Not have an account Apply

SEAMI TB_UKulele_Thứ 3-19h00 và thứ 7-09h00

Học phí / Tuition fee: 150,000 đ
Mô tả / Job description
Lớp chỉ có 2 học viên nhỏ (6t-7t) mới bắt đầu học ukulele
Địa điểm: Cơ sở 31/09 Nguyễn Đình Khơi, P.4, Q. Tân Bình của SEAMI
Thời gian: Tối thứ 3 lúc 19h00 và sáng thứ 7 lúc 09h00
Mức lương 150.000/ giờ
Đã có tài khoản / Have an account Apply
Chưa có tài khoản / Not have an account Apply