Là gia sư chuyên dạy tiếng Anh cho học sinh trường quốc tế, chuyên ngành, giao tiếp, và Tiếng Anh luyện thi IELTS, PET, TOEFL, TOEIC. Có trách nhiệm và có tâm với học viên.