Là gia sư chuyên luyện thi IELTS. Từng học Thạc sĩ 2 năm tại Hàn Quốc theo học bổng toàn phần và chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong quá trình học đại học, đã từng kèm ielts writing and reading cho 2 bạn, các kỹ năng đều là >=6.5.