Là gia sư dạy tiếng Anh vàTiếng Nhật cho người đi làm, cho trẻ em, Tiếng Nhật giao tiếp, Tiếng Nhật luyện viết. Đã từng làm việc 3 năm bên Nhật, có chứng chỉ Jlpt N2, có kinh nghiệm dạy kèm giao tiếp và luyện thi.