Giáo viên đang dạy mình rất tốt, cô giáo hướng dẫn rất nhiệt tình.