Là gia sư dạy tiếng Anh và tiếng Trung. Đã đi làm quản trị nhân sự 13 năm trong nghề ở các công y bán lẻ nước ngoài, tiếng Anh và tiếng Hoa sử dụng tốt. Ngoài ra có dạy kèm cá nhân tại nhà học viên, theo sách 301 câu đàm thoại.