Là gia sư các môn Báo bài, Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Vật lý cấp 1 và cấp 2. Là sinh viên Ngành KDQT Trường ĐH Sài Gòn, cam kết đạt mức điểm học sinh/phụ huynh mong muốn.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment