Là gia sư dạy Tiếng Anh luyện thi Flyer, IELTS, Mover, Starter, TOEFL. Chuyên nhận dạy Writing chủ yếu để luyện thi IELTS, TOEFL ibt, và IB (Tú Tài quốc tế) với 5 năm kinh nghiệm.